1. Links en bestanden, te gebruiken bij het schoolvak Nederlands op het Sophianum te Gulpen:
  1. 'Puntenlijst' met ongeveer 2900 Nederlandstalige literaire werken: http://www.neder-l.nl/puntenlijst (tip: gebruik bij een eventuele foutmelding een andere webbrowser zoals Mozilla Firefox)
  2. Programma Nederlands in de bovenbouw van havo en vwo, inclusief proefwerken, se's, Teletop-inleverdeadlines, e.d.: http://www.neder-l.nl/sophianum/programma-nederlands-bovenbouw-havo-vwo-sophianum-2016-2017.pdf
  3. Literatuursyllabus met allerlei informatie over literatuur (literatuurgeschiedenis, proza, poëzie, leesverslagen, etc.) in de bovenbouw van havo en vwo: http://www.neder-l.nl/syllabus-literatuur-bovenbouw-havo-vwo.pdf (3 MB)
  4. Leesverslagvoorbeeld: 'Twee vrouwen' (van Harry Mulisch) in pdf-formaat (0,6 Mb) en in Word-formaat (0,1 Mb)
  5. Literatuurgeschiedenis 'Metropool' samengevat door leerlingen van 5 vwo: litvwo.pdf (met belangrijke zaken grijs gehighlightet - 0,4 MB) en litvwogeel.pdf (met belangrijke zaken geel gehighlightet - 0,7 MB)
  6. Informatie over poëzie en het analyseren daarvan: deze informatie is opgenomen op blz. 75-100 van de zo-even genoemde syllabus http://www.neder-l.nl/syllabus-literatuur-bovenbouw-havo-vwo.pdf
  7. Taalfouten (contaminatie, pleonasme, tautologie, etc.) en spelling (o.a. gebruik van d en t bij werkwoordsvormen) (= http://www.neder-l.nl/sophianum/taalfouten-en-spelling.pdf) (0,7 MB); er zijn ook dt-spellingoefeningen beschikbaar.
  8. Vijftien spelregels, theorie en vele schrijftips bij het SE gedocumenteerd schrijven (beschouwing/betoog) (1,4 MB)
  9. Syllabus over/rond SE discussie havo 5 (0,7 MB)
  10. Discussiestellingen 5 havo - oktober/november 2012 (0,3 MB)
  11. Debatstellingen 6 vwo - januari 2012 (0,6 MB)
  12. Tips bij centraal schriftelijk examen Nederlands van havo en vwo (aanmaakdatum: 11 april 2013): in Wordformaat (0,13 MB) en pdf-formaat (1,2 MB)
  13. TeleTOP-handleiding, over het inleveren van bijv. leesverslagen via TeleTOP van het Sophianum

 2. Hulp bij de schoolvakken Frans en Engels (voor mentorleerlingen Salemans):
  1. Hulp bij vervoeging Franse werkwoorden: fransewerkwoorden.pdf
  2. Hulp bij vervoeging Engelse werkwoorden (verschillende tijden/'tenses'):
   1. Een spoedcursus 'tenses' met oefeningen
   2. Docent Engels Bas Trimbos: iets minder snelle cursus 'tenses', maar wel beter dan de vorige cursus, II.2.a
   3. De Digitale School (www.digischool.nl):
   4. Complete cursus Engels voor bovenbouw havo/vwo op www.taaldok.nl, met o.a. uitleg van de Engelse tijden en (als je doorklikt) allerlei oefeningen
   5. Verb Tense Tutorial (uitleg in het Engels)

 3. 'Salemans-dingetjes':
  1. Dissertatie/proefschrift Salemans: Building Stemmas with the Computer in a Cladistic, Neo-Lachmannian, Way: The Case of Fourteen Text Versions of Lanseloet van Denemerken (in pdf-formaat) en de daarbij horende bijlagen/appendices (eveneens in pdf-formaat)
  2. Sectorwerkstuk vmbo van zoon Joost Salemans: joost.doc (12 MB) en joost.pdf (4 MB)
  3. Volkskrant-magazine 8 december over dichteres Tjiske Jansen: pdf-bestanden in kleur (5,6 MB) en in grijs/zwart-wit (4 MB)
  4. Woordjes 4 havo, no. 1
  5. Woordjes 4 vwo, no. 1
  6. Woordjes 5 vwo, no. 1
  7. youtube-verzameling